V šestdesetih, sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja obdelujeta Marica in Edi Simčič poleg dela v takratni Kmetijski zadrugi Dobrovo še 3,5 hektarjev vinogradov. Leta 1989 lastno vino prvič stekleničimo, napolnjenih je 3.000 steklenic. Ko se Marica in Edi upokojita, sin Aleks uspešno zaključi študij in v devetdesetih letih prevzame pobudo, zastavi jasno vizijo in utemelji blagovno znamko hiše. Iz začetnih kletnih prostorov v stanovanjski hiši naša vinska klet korakoma sledi rastočim in spreminjajočim se potrebam ter zraste v današnji sodoben objekt. Hkrati sta v uspešno družinsko zgodbo kot naslednja, tretja generacija, že aktivno vključena tudi Aleksova sinova Jure in Jakob.

Edi Simčič danes:
vinogradi: 13 hektarjev, 90.000 trt
letna pridelava: 65.000 steklenic vina