Prostor najprej niti ni bil pretirana težava. Prvih pet, morda sedem, osem inoks cistern je v začetku devetdesetih let še vedno stalo v kletnem prostoru naše stanovanjske hiše. Tudi prvih nekaj lesenih sodov smo potem nekako stisnili zraven. A sčasoma je bilo vina več in klet nas je začela utesnjevati. Poglobili smo jo, potem razširili v tunelski prehod pod cesto in jo, nedavno, še enkrat povečali, tokrat smo jo dogradili tudi navzven, predvsem v skladiščnem in pridelovalnem delu. Dodali smo povsem nov degustacijski prostor za predstavitve in degustacije vin. Največji razmislek arhitektov (plusminus30) pri njihovem snovanju objekta je bil posvečen umestitvi v okolje, ne da bi posegli v silhueto in veduto vasi. Rešitev se zato naslanja na značilnosti stavbne dediščine okolja. Objekt zato zraste iz terena, zelena streha steče čezenj in ga poveže z objektom predelave.

Klet v številkah:
– Letna pridelava: cca 65.000 steklenic vina
– Zmogljivost kleti: 100.000 litrov vina, 500 barrique sodov, prostor za optimalno večletno zorenje vina v steklenicah. Stalno so v kleti, v sodih ali steklenicah, pridelave 3 do 4 let.