Naša kmetija je vključena v naslednje ukrepe v okviru Programa razvoja podeželja, iz katerih letno prejemamo sredstva za izvajanja le teh:

Ukrep 10

Naziv aktivnosti: Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila

Cilji: Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje

Operacija: Vinogradništvo

Narava je tista energija, ki spodbuja in uči. Vinograde negujemo s posluhom za vse tvarine njenega bitja. Trudimo se ohranjati polno moč njenega ustvarjanja, zato v vseh vinogradih na našem posestvu izvajamo okolju prijazne kmetijske prakse. Ne uporabljamo insekticidov, za potrebe spremljanja škodljivih organizmov koristimo vabe, zagotavljamo pokritost tal v medvrstnem prostoru z negovano ledino, plevele pod trsi zatiramo mehansko. Skrbno načrtujemo izbor in zasaditev sort v določenem vinogradu, s čimer se prilagajamo tudi podnebnim spremembam.

Ukrep 13

Naziv aktivnosti: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami

Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

Vinogradi ležijo na območju Goriških Brd, ki jih prištevamo med območja z naravnimi in drugimi posebnimi omejitvami za kmetovanje. Z obdelovanjem vinogradov in s spoštovanjem sonaravnih kmetijskih praks prispevamo k ohranjanju značilne briške kulturne krajine in trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

Vinska klet Edi Simčič je prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020. Vključena je v naslednje podukrepe:

Podukrep 4.2
Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016

V Vinski kleti Edi Simčič želimo z novo naložbo tudi prostorsko doseči najvišja merila za ohranjanje in nadgradnjo kakovosti naših vin ter tako postati še konkurenčnejši na domačih in tujih trgih.

Ustvarjalnost in pestrost ponudbe sta v vinarski panogi odločilnega pomena. Pozitivno vplivata na konkurenčnost in omogočata obstanek tudi v težavnih obdobjih. Z obema se veča dohodek, ki ga lahko ponovno vložimo v razvoj svoje posesti. S projektom Ureditev vinske kleti in degustacijskega prostora v Vinski kleti Edi Simčič zaokrožujemo naložbe, ki smo si jih zastavili in izpeljali v minulih investicijskih ciklih.

Glavni cilj naložbe je vzpostavitev prostorskih zmožnosti za optimalno organizacijo tokov delovnih procesov. Ob že obstoječih proizvodnih prostorih na kmetiji novogradnja omogoča, da je vsaki stopnji v postopku proizvodnje in trženja vin določen sodobno urejen prostor. S podprto naložbo urejamo dodatno vinsko klet s prostorom za predelavo/proizvodnjo, predelom za stekleničenje, prostorom za skladiščenje donegovanih vin, predelom za vinifikacijo ter nadstrešnico za predelavo. Prostori za trženje vin obsegajo degustacijski prostor za večje skupine, degustacijski prostor za ciljno skupino posameznikov in vinskih poznavalcev, zunanji degustacijski prostor na terasah, manjši prostor za trženje namenjen odpremi za trg in večji prostor za trženje namenjen embaliranju, pakiranju, kratkotrajnemu skladiščenju pred odpravo na trg ter razstavni prostor. Tehnološko opremo posodabljamo z avtomatičnim monoblokom za pranje, sušenje, polaganje tulcev, zapiranje tulcev in etiketiranje steklenic, termo transfer tiskalnikom za etikete na kolutu, stožčastimi zaprtimi vinskimi kadmi iz izbranega hrastovega lesa evropskega porekla, večjimi okroglimi lesenimi hrastovimi sodi in manjšimi lesenimi sodi iz francoskega hrasta. Del naložbe je tudi notranja oprema degustacijskega prostora, ki je glede na stil vin iz naše vinske kleti projektirana za zahtevne kupce.

Pričakovani rezultati

Sodobno urejena vinska klet ponuja možnost še kvalitetnejše predelave in stekleničenja vin, večji skladiščni prostor je nujen pri daljšem staranju določenih vin, v postopku odprave pošiljk so procesi v samostojnem skladišču hitrejši. Glede na novo posajene vinograde v zadnjih letih predvidevamo tudi večje količine steklenic predvsem iz nove serije Hišna vina (z dvema proizvodoma in poosebljenimi etiketami), s katero nagovarjamo novo ciljno skupino. Z dvema vinoma se bo razširila tudi linija Kozana, ki potrebuje daljše staranje v steklenicah ter ustrezno tehnološko opremo.

Za vsakega vinarja je pomembno, da razume svojega kupca, velja pa tudi obratno. Najbolj neposreden način spoznavanja je povabilo na vinarjevo posestvo, kjer kupcu lahko predstavimo svoje vinograde, klet in vina. Bistvenega pomena so tudi odnosi z javnostmi in dogodki, ki jih ob teh priložnostih pripravimo doma. Prostori za trženje vin so tako važen del investicije. S posebno pozornostjo je naslovljen degustacijski prostor. Z arhitekturno zamislijo in slogom ureditve ustvarja eleganten ambient za pokušino naših vin in predstavitev naše filozofije. Ta je ob osebnem stiku s kupci posebnega pomena.

Sodobna tehnologija poleg kakovosti zagotavlja tudi znižanje proizvodnih stroškov. Sodi so namenjeni negovanju novih produktov linije Kozana, kjer bo vino najprej zorelo v manjših barrique sodčkih, nato pa pred stekleničenjem še v velikih sodih. Tudi linija Hišnih vin bo visoke kvalitete, zorenje vina bo potekalo v velikih lesenih sodih, kar bo ta vina uvrščalo na kakovostnejši nivo od večine hišnih vin, ki se trenutno pojavljajo na trgu.

V Vinski kleti Edi Simčič uresničujemo svojo vizijo in dosegamo zastavljene cilje z zagotavljanjem odličnosti svojih vin. Na tej poti pa je pomembna odločitev tudi vlaganje v sodobne proizvodne prostore in tehnologije.

Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020

V Vinski kleti Edi Simčič želimo z novo naložbo v nakup nove opreme za vinarstvo tudi tehnološko doseči najvišja merila za ohranjanje in nadgradnjo kakovosti naših vin ter tako postati še konkurenčnejši na domačih in tujih trgih.

OPIS NALOŽBE:

Naložba obsega nakup naslednje tehnološke opreme:
• PECLJALNIK (s selekcionirnimi valjčki in centrifugalni drozgalnik): Zaradi vse večjih problemov z ekstremnimi vremenskimi oprema omogoča sortiranje posamičnih grozdnih jagod, izločevanje nezaželenih žuželk, poškodovanih in gnilih jagod.
• DROZGALNIK – centrifugalni drozgalnik – crasher ima funkcijo, da poči jagodno kožico in s tem omogoči iztok grozdnega soka-mošta. Centrifugalni sistem je laže nastavljiv od sorte do sorte (velikost in trdota jagod), kakor tudi od letnika do letika, ravno tako je bolj “nežen”, saj manj poškoduje jagode in peške.
• TRANSPORTNI TRAK za pecljalnik in drozgalnik, s katerim želijo prihraniti predvsem na ekonomičnosti (manjša poraba časa), naložba pa prispeva tudi k povečani varnosti in zdravju pri delu.
• ELEKTROČRPALKA ČRPALKA MORI – na gumijasto cev za drozgo, mošt ali vino. Črpalka nam zaradi velikosti in sistema s cevjo omogoča transportirati praktično nepoškodovane jagode, kar posledično pomeni manj izmeta in lažje ter hitrejše prešanje.
• PERISTALTIČNA ČRPALKA CWM za drozgo, mošt ali vino. Močnejša črpalka bo skrajšala čas pretakanja vina ali mošta po kleti.
• PREŠA (stiskalnica): Nova preša z pomočjo PH senzorja samodejno prilagaja čas stiskanja glede na stanje grozdja, kar posledično skrajša čas stiskanja.
• SODI imajo različne organoleptično/taninske lastnosti. Komponente, ki opredeljujejo te lastnosti, so: poreklo, gostota lesa, nivo in način žganja, čas staranja lesa in način zorenja lesa pred izdelavo sodov. Ni vsak sod primeren za vsako vino niti za vsako fazo negovanja vin.

RAZLOGI ZA IZVEDBO NALOŽBE IN PRIČAKOVANI REZULTATI:

Zaradi povečevanja proizvodnje smo leta 2017 začeli z gradnjo nove kleti, ki ni le prostor za pridelavo, zorenje in trženje vin, temveč vinarjeva izložba. Objekt smo odprli leta 2019 in sodi med opazne arhitekturne dosežke. Za izjemen dosežek v arhitekturi smo za objekt vinske kleti in degustacijskega prostora, kjer predstavljamo in gostom ponujamo v pokušino svoja vina (sofinanciran iz podukrepa 4.2, 2016) projektanti iz ateljeja PLUSMINUS30 in investitor prejeli BIG See Tourism Award 2019. S povečanjem proizvodnih površin, se je povečala tudi potreba po dodatni oziroma sodobnejši in zmogljivejši tehnološki opremi kot jo imamo na razpolago sedaj.

Nova oprema nam omogoča zelo natančno ločevanje jagod od pecljev pri nizkih nihajnih hitrostih, posledično ni poškodovanja pecljev, jagodne kožice in pešk, manj trpkosti in zelenih suhih taninov. Zadnje je še posebej pomembno pri rdečih sortah. Transport drozge z novimi črpalkami omogoča, da pripeljemo praktično nepoškodovane jagode v prešo oz. fermentacijske posode pri rdečem. Nova preša omogoča ločevanje mošta na različne frakcije, kar nam avtomatično prinese vina z več svežine in primarne aromatike, saj se z močnejšim stiskanjem PH vrednost mošta hitro dviga, posledično pada kvaliteta. Sama konstrukcija preše tudi zmanjšuje oksidacijo mošta med samim procesom prešanja in s tem ohranja organoleptično ekspresijo vina iz posameznega vinograda. Za zorjenje tako predelanega mošta v vrhunsko ekspresijo vina so potrebni sodi najvišje možne kvalitete. Novi sodi bodo omogočili fermentacijo in zorjenje vin v ambientu, ki omogoča vinu razvoj in možnost, da se pokaže v najbolj ekspresivni obliki, ki ga grozdje posameznega vinograda omogoča.

Okoljski prispevek izvedene naložbe: V prihodnjem letu načrtujemo pridobiti certifikat Zeleni ključ (Green key) tudi za svojo vinarsko dejavnost – vinsko klet in degustacijski prostor.

Ta okoljski znak pomeni zavezanost podjetij, da v certificiranih obratih spoštujejo stroge kriterije, ki jih je določila Mednarodna fundacija za okoljsko vzgojo FEE. Zahteve, ki jih moramo izpolnjevati za pridobitev tega znaka obsegajo tako področje varčne uporabe energije, uporabe alternativnih virov energije, varčno porabo vode, zmanjšanje porabe vode na enoto proizvoda, zmanjšanje količine odpadkov in njihovo dosledno ločevanje, ozaveščanje in informiranje gostov/kupcev o spoštovanju okoljskih standardov.

Investicija, kizajema nakup nove tehnološke in druge kletarske opreme, prispeva k zmanjšanju izpustov in varčevanju z vodo oziroma zmanjšanju porabe vode na enoto proizvoda.

Inovativnost: Nakup nove tehnološke opreme je neposredno povezan s proizvodnjo novih izboljšanih in dodelanih proizvodov na kmetiji iz najzahtevnejše linije SINGLE VINEYARD WINES.

Edi Simčič linija vin iz posameznih vinogradov (single vineyard wines) je zasnovana na poudarjanju karakteristik in specifike posamezne lege, lastnosti zemlje, vpliva lege in s tem posledično klimatskih uplivov, starosti vinograda. Pri tej liniji vin želimo iz vinograda v steklenico prinesti čimveč primarnih elementov in lastnosti grozdja iz posameznega vinograda. Zaradi tega želimo vzpostaviti čimbolj “nežen” način predelave s čim manj poškodbami grozja in grozdnih kožic, s tem manj oksidacij in neželjenih trpkih priokusov.

– – –
Projekt finančno podprt s strani Evropske komisije.
Več o samem projektu na spletni strani PRP.